Carina Lundberg och
Håkan Johansson

Högtorp
151 96 ENHÖRNA

Carina: 073-65 63 406
Håkan: 070-44 54 783

E-mail:
Carina carinalundberg@kennelhedenhos.se
Håkan hakanhogtorp@sverige.nu